Көрсетілетін қызметтер тізімі
үшін Бәйтерек
ОҚУ ПРОЦЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу туралы электрондық өтініш беру
Үйде оқуды ұсыну Үйде оқу үшін рұқсат алуға электрондық өтініш беру
Құжаттардың телнұсқаларын беру Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың электрондық телнұсқаларын алу
Бәйтерек цифрлармен
182

Оқушылардың барлығы

41

30 күн ішінде қабылданған балалардың саны

Әлеуметтік желілердің жаңалықтары
Техникалық қолдау қол жетімсіз